Przegląd Urologiczny - Zaburzenia erekcji - etiologia i leczenie

Leczenie przeglądów erekcji

W wielu kulturach płodność mężczyzny, a także osiąganie erekcji traktowane były, i często nadal są, jako wykładnik zdrowia i ogólnej kondycji fizycznej mężczyzny.

Czym są zaburzenia erekcji?

Zaburzenia wzwodu prącia ED - erectile dysfunction wpływają na jakość życia zarówno mężczyzn, jak i ich partnerek seksualnych. Problem ten przez wiele lat był marginalizowany i niedoszacowany epidemiologicznie. Dopiero badania z ostatnich lat wykazały, że ED są istotnym problemem medycznym.

Prognozy demograficzne wskazujące na stale zwiększającą się przewidywaną długość życia mężczyzn, jak i kulturowe sprawiają, że problemy seksualności u mężczyzn nabierają istotnego znaczenia. Według zaleceń WHO obowiązkiem lekarza jest dbanie o dobrostan somatyczny i psychiczny pacjentów, w tym leczenie przeglądów erekcji ich udane życie seksualne.

Od roku nie stosuje się już terminu "impotencja", ze względu na jego pejoratywny odcień i implikację nieodwracalności problemu. Wyniki te odpowiadają tendencjom ogólnoświatowym. Ponad połowa chorych penis na telefonie osoby pomiędzy 40 a 60 rokiem życia.

leczenie przeglądów erekcji jak zwiększyć dziewczynę libido

Niestety, wciąż niski poziom świadomości seksualnej sprawia, że co drugi pacjent nadal uważa, iż ED w starszym wieku, a więc w okresie andropauzy, są naturalną i nieuchronną konsekwencją starzenia i nie ma potrzeby poświęcać im należytej uwagi.

Częstość ich występowania ściśle korelowała z wiekiem mężczyzn. Fizjologiczne mechanizmy erekcji Mechanizm erekcji wymaga współdziałania układu nerwowego ośrodkowego i obwodowego oraz układu naczyniowego. Najważniejsze procesy czynnościowe dotyczą śródbłonka i mięśni gładkich ciał jamistych.

Czynność skurczowa mięśni gładkich zatok ciał jamistych oraz naczyń doprowadzających i odprowadzających krew z tych zatok zależy od aktywności fosfodiesterazy typu piątego PDE-5enzymu rozkładającego cykliczny guanozylomonofosforan cGMP będący przekaźnikiem wewnątrzkomórkowym związanym z działaniem tlenku azotu NO. Mięśnie gładkie ciał jamistych oraz naczynia doprowadzające krew do zatok ciał jamistych pozostają pod wpływem tonicznym zazwojowych włókien układu współczulnego.

Za pośrednictwem adrenaliny stymulującej receptory adrenergiczne alfa 1 mięśnie gładkie naczyń oraz beleczek leczenie przeglądów erekcji jamistych pozostają w skurczu, uniemożliwiając erekcję. Mechanizm erekcji warunkowany jest pobudzeniem mechanoreceptorów okolic genitalnych erekcja odruchowa lub psychogennego pobudzenia seksualnego erekcja psychogennaa w konsekwencji zmniejszeniem aktywności zakończeń układu współczulnego i zniesieniem działania hamującego na mięśnie i naczynia zatok jamistych.

Równolegle ze zmniejszeniem aktywności współczulnej dochodzi do aktywacji autonomicznych neuronów przywspółczulnych. Impulsy z tych neuronów docierają poprzez nerwy jamiste odgałęzienia nerwów miednicznych do naczyń leczenie przeglądów erekcji i beleczek prącia. Są to neurony z grupy NANC nieadrenergiczne, niecholinergiczne. Uwalniają one na swoich zakończeniach tlenek azotu NOa także adenozynę, acetylocholinę i wazoaktywny peptyd jelitowy VIPktóre dodatkowo wtórnie zwiększają produkcję NO przez komórki śródbłonka.

Zaburzenia erekcji - skutki uboczne leczenia hormonalnego Lekaż musi jednak rozważyć zasadność stosowania tej metody ze względu na możliwość wystąpienia niepożądanych skutków: wzrost libido bez poprawy wzwodu, zmiany charakteru, zaostrzenie choroby wieńcowej i nadciśnieniowej, zakrzepica żylna, padaczkamigrena. Mężczyznom z podwyższonym poziomem prolaktyny podaje się bromokryptynę, najpierw jednak należy wykluczyć guz przysadki mózgowej, która produkuje ten hormon.

W dalszym ciągu kaskady metabolicznej NO aktywuje cyklazę guanylową warunkującą syntezę cyklicznego guanozylomonofosforanu cGMP z guanozynotrifosforanu GTP.

Efektem tego procesu jest zwiększenie napływu krwi tętniczej do zatok ciał jamistych prącia, następnie aktywacja mechanizmu weno-okluzyjnego skurcz układu żylnego prącia i w konsekwencji erekcja. Po ejakulacji następuje ponownie stymulacja układu współczulnego i wiotczenie prącia. Schematyczny model mechanizmów biochemicznych prowadzących do erekcji przedstawia ryc. W ten sposób dochodzi do samoregulacji leczenie przeglądów erekcji, a więc regulacji czasu i natężenia erekcji. Dotychczas opisano 14 izoenzymów fosfodiesterazy, z czego dominujący w mięśniówce gładkiej beleczek ciał jamistych prącia jest izśnzym typu 5 PDE5.

Ma on 3 izoformy - 5A1, 5A2 i 5A3. Etiologia zaburzeń erekcji Etiologia ED jest często wieloczynnikowa. Najczęściej dominującym czynnikiem są zmiany naczyniowe.

Oglądasz na własne ryzyko! Zobacz najbardziej obrzydliwy występ w historii \

Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na ryzyko ED u starszych mężczyzn są zaburzenia hormonalne, postępujący wraz z wiekiem niedobór testosteronu andropauza oraz choroby przewlekłe, takie jak: cukrzyca, miażdżyca, niewydolność nerek, leczenie przeglądów erekcji wątroby, stwardnienie rozsiane i inne. Jak już wspomniano, niezwykle istotnym czynnikiem ryzyka zaburzeń erekcji jest cukrzyca.

Wymienione wcześniej zaburzenia występują u chorych na cukrzycę znacznie częściej i wcześniej niż w ogólnej populacji. Objawy te często wyprzedzają rozpoznanie cukrzycy. Przewlekłe choroby układu krążenia również współistnieją z zaburzeniami erekcji. Bardzo duże znaczenie ma fakt, że u wielu chorych z miażdżycą tętnic nie obserwuje się jeszcze objawów stenokardialnych, natomiast już pojawiają się zaburzenia erekcji.

Związane jest to z tym, że relatywnie mniejsze zwężenie łożyska naczyniowego spowodowane zmianami leczenie przeglądów erekcji w obrębie naczyń ciał jamistych, w leczenie przeglądów erekcji z naczyniami wieńcowymi, powoduje zaburzenia erekcji. Również wzrost przepływu przez naczynia ciał jamistych podczas erekcji jest znacznie większy niż podczas wysiłku fizycznego w obrębie naczyń wieńcowych.

Należy o tym pamiętać i nie lekceważyć zaburzeń erekcji u pacjentów, u których podejrzewa się niewydolność wieńcową. U mężczyzn w starszym wieku często obserwujemy choroby gruczołu krokowego. Należy tu wymienić nadużywanie alkoholu i przyjmowanie narkotyków, palenie papierosów oraz stosowanie niektórych leków przeciwnadciśnieniowych beta-blokeryprzeciwdepresyjnych, antagonistów receptora H2, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, hormonów, analogów GnRH, antagonistów 5-alfa reduktazy finasteryd lub leków uspokajających Do niedawna niezwykle istotną rolę przypisywano czynnikom psychogennym.

Obecnie uważa się, że oprócz ciężkich zaburzeń psychicznych i głębokiej depresji, częściej spotykane zaburzenia nie są istotną przyczyną zaburzeń erekcji. Często im natomiast towarzyszą, będąc niejednokrotnie skutkiem, a nie przyczyną zaburzeń potencji. U mężczyzn w starszym wieku obserwujemy wiele leczenie przeglądów erekcji funkcji prącia będących wynikiem starzenia - występujących niezależnie od chorób współistniejących - które per se zmniejszają zdolność do osiągania erekcji.

W znaczący sposób wpływa na jego samopoczucie, stan emocjonalny oraz na kształtowanie układów międzypartnerskich. Nieprawidłowości dotyczące tej sfery życia mężczyzn, dawniej nazywane impotencją, obecnie określane są jako zaburzenia erekcji. Termin ten niesie ze sobą mniej negatywnych skojarzeń, jest określeniem o mniejszej zawartości osądu i odpowiednio opisuje specyficzny problem medyczny, jakim są trudności w osiągnięciu i utrzymaniu wzwodu. Zaburzenia erekcji ang.

Należą do nich zmniejszenie zawartości kolagenu i włókien elastycznych w błonie białawej oraz zmniejszenie zawartości włókien mięśni gładkich. Zmiany te związane są z przewlekłymi zmianami niedokrwiennymi w mikrokrążeniu, a więc zmniejszeniem zaopatrzenia tkanek w tlen.

Powoduje to z jednej strony zwiększoną syntezę substancji naczyniozwężających prostaglandyny F i tromboksanuz drugiej strony obkurczanie mięśni gładkich i włóknienie zatok jamistych cytokiny, np. Wraz z wiekiem istotnemu obniżeniu ulega również potencjał metaboliczny syntazy tlenku azotu w komórkach śródbłonka.

leczenie przeglądów erekcji szybko kończę się z erekcją

Jedną z ostatnio udowodnionych, niezwykle istotnych przyczyn zaburzeń erekcji u mężczyzn w starszym wieku jest andropauza, czyli zmniejszanie się syntezy testosteronu i androgenów nadnerczowych DHEAS w wyniku starzenia. Niedobór androgenów wywiera niekorzystny wpływ na sferę psychiczną, zmniejszając libido i pogarszając samopoczucie.

Obserwuje się również skłonność do depresji. Natomiast metaboliczne następstwa andropauzy to progresja zmian miażdżycowych, pogorszenie funkcji śródbłonka i zmniejszenie syntezy NO, pogorszenie podatności naczyniowej oraz istotne osłabienie mechanizmu wasodilatacyjnego. ED o różnym nasileniu obserwuje się u większości mężczyzn, u których występują biochemiczne i kliniczne objawy andropauzy.

Niefarmakologiczne leczenie zaburzeń erekcji

Jej celem powinno być przede wszystkim uświadomienie partnerom istoty problemu i wyjaśnienie, że jest to często zjawisko naturalnie postępujące wraz z wiekiem i możliwe do leczenia. U pacjentów z chorobami przewlekłymi leczenie przeglądów erekcji jest położenie nacisku na fakt, że zaburzenia erekcji nie są u nich związane z procesem starzenia per se, ale objawem choroby np.

Systematyczne i skuteczne ich leczenie może przyczynić się do ustąpienia lub zmniejszenia zaburzeń erekcji.

Farmakoterapia Preparaty testosteronu Zaburzenia erekcji najczęściej nie są bezpośrednio związane z niedoborem testosteronu, ale są konsekwencją progresji zmian miażdżycowych u mężczyzn z hipogonadyzmem.

Kiedy mówimy o zaburzeniach erekcji?

Wyrównywanie niedoboru testosteronu u starszych mężczyzn ma jednakże korzystny wpływ na erekcje, a zwłaszcza na libido. Wyrównywanie niedoboru testosteronu powoduje zwiększenie syntezy NO w komórkach śródbłonka poprzez zwiększenia aktywności kanałów potasowych ATP-zależnych, działa również korzystnie na hydrauliczny mechanizm utrzymywania wype łnienia ciał jamistych.

Ogólne polepszenie jakości życia mężczyzn leczonych preparatami testosteronu przyczynia się też do zwiększenia satysfakcji z życia seksualnego lub nawet do jego ponownego podjęcia. Należy jednak podkreślić, że stosunkowo leczenie przeglądów erekcji wyrównywanie niedoboru testosteronu całkowicie usuwa objawy zaburzeń erekcji.

U mężczyzn bez niedoboru testosteronu leczenie jego preparatami nie przynosi korzyści. Leki pierwszego rzutu Inhibitory fosfodiesterazy typu 5 Wprowadzenie tych leków do praktyki klinicznej było prawdziwą rewolucją w leczeniu zaburzeń erekcji.

Zaburzenia erekcji - przyczyny, leczenie, leki

Podczas podniecenia z zakończeń nerwowych w obrębie ciał jamistych prącia uwalnia się tlenek azotu NO. Aktywuje on cyklazę guanylową, co w konsekwencji prowadzi do powstania cyklicznego monofosforanu guanozyny cGMP z guanozynotrifosforanu GTP. Inhibitory PDE5 selektywnie i odwracalnie blokują ten enzym, powodując opóźnienie rozkładu drugiego przekaźnika, a tym samym utrzymywanie się stężenia cGMP na wysokim poziomie. Leki z tej grupy działają tylko przy obecności stymulacji seksualnej.

leczenie przeglądów erekcji zmniejszona erekcja podczas stosunku seksualnego

Przeciwwskazaniem do stosowania leków z grupy inhibitorów PDE5 jest między innymi stosowanie azotanów organicznych w każdej postaci oraz choroba Peryoniego. Inhibitory pierwszej generacji Cechują się krótkim czasem działania do 6 godzin i możliwą interakcją z pokarmem bogatotłuszczowym.

leczenie przeglądów erekcji z powodu tego, co ludzie mają słabą erekcję

Sildenafil Jest najstarszym lekiem z tej grupy Viagra. Maksymalne stężenie we krwi uzyskuje się po 1 godzinie. U większości pacjentów dobre efekty uzyskiwano w czasie od 0,5 do 6 godzin od zastosowania leku, ale najnowsze badania wskazują na skuteczność już po 10 minutach i trwa ona nawet do 12 godzin.

Jakie są główne przyczyny szybkiej erekcji?

Dawki leczenie przeglądów erekcji 25 mg do mg. Dotychczas wykazano skuteczność sildenafilu we wszystkich grupach pacjentów z zaburzeniami erekcji z cukrzycą, depresją, uszkodzeniami rdzenia kręgowego, niewydolnością nerek oraz po operacjach gruczołu krokowego. Vardenafil Drugi lek z tej grupy Levitra maksymalne stężenie w surowicy uzyskuje po 40 minutach, a czas półtrwania wynosi godzin.

Oznacza to, że lek działa ponad 4 godziny i ma zbliżony profil farmakokinetyczny i farmakodynamiczny do sildenafilu. Posiłki bogatotłuszczowe nie wpływają na metabolizm leku. Wydalany jest z żółcią, co sprawia, że nie trzeba redukować dawki u chorych z niewydolnością nerek.

skomentuj ten artykuł

Inhibitory II generacji Cechują się długim czasem działania i brakiem interakcji z pokarmem bogatym w tłuszcze. Tadalafil Jest jedynym przedstawicielem Cialis inhibitorów fosfodiesterazy drugiej generacji. Charakteryzuje się znacznie dłuższym czasem działania w porównaniu z sildenafilem. Maksymalne stężenie leku występuje we krwi po upływie 2 godzin, a okres półtrwania wynosi 17,5 godziny. Oznacza to, że pacjenci dysponują dłuższym czasem na podjęcie próby współżycia seksualnego.

leczenie przeglądów erekcji rozmiary penisa, jak zmierzyć

Działanie prśrekcyjne zaczyna się po upływie 30 minut. Szybki początek działania i długi okres półtrwania umożliwiają podjęcie współżycia płciowego przez 24 do 36 godzin. Posiłki bogatot łuszczowe ani nieduże dawki alkoholu nie wpływają na skuteczność leku. Zalecany u pacjentów z cechami uszkodzenia komórki wątrobowej.

Działanie inhibitorów PDF5 nie jest do końca specyficzne i nie ogranicza się jedynie do izśnzymu typu 5. Z punktu widzenia działań klinicznych istotny jest fakt, że sildenafil i wardenafil hamują izśnzym typu 6 zawarty w siatkówce, co objawia się niebieską poświatą i pogorszeniem rozróżniania kolorów. Inhibitory fosfodiesterazy typu 5 metabolizowane są w wątrobie przez szlak cytochromu P Stosowanie inhibitorów PDF5 łącznie z lekami wpływającymi na ten enzym wymaga modyfikacji dawek.

Farmakoterapia

Działania niepożądane związane są z wpływem na mięśniówkę naczyń. Należą do nich bóle głowy, uderzenia gorąca, zaburzenia widzenia i uczucie "zatkania" nosa. Przy dłuższym stosowaniu leków obserwuje się tendencję do ustępowania objawów ubocznych.

Inhibitory PDF5 są przeciwwskazane u pacjentów stosujących nitraty. Wynika to z ich synergistycznego działania na syntezę tlenku azotu i tendencji do ortostatyczngo spadku ciśnienia. Natomiast wbrew wczesnym doniesieniom nie wykazano, by pacjenci ze stabilną chorobą wieńcową i nieprzyjmujący mitratów byli narażenia na wyższe ryzyko zgonu z leczenie przeglądów erekcji sercowo-naczyniowych. Opisane przypadki zgonu u tych chorych należy wiązać z dużym wysiłkiem fizycznym związanym leczenie przeglądów erekcji stosunkiem płciowym, a nie z działaniem inhibitorów PDE5.

Inne leki doustne Apomorfina Apomorfina Uprima jest agonistą postsynaptycznych receptorów dopaminergicznych D1 i D2, zlokalizowanych głównie w jądrze przykomorowym podwzgórza. Receptory te są zakończeniami neuronów oksytocynergicznych, a podawanie apomorfiny aktywuje je, co uruchamia odpowiednie mechanizmy na obwodzie, prowadząc do erekcji.

Do zadziałania apomorfiny niezbędny jest tlenek azotu działający ośrodkowo. Podawana podjęzykowo osiąga maksymalne stężenie we krwi po minutach, a działanie erektogenne ujawnia się po 20 minutach. Po zastosowaniu apomorfiny uzyskano około procentową poprawę erekcji u pacjentów z niewielkimi zaburzeniami.

Częstym objawem ubocznym po stosowaniu apomorfiny, leku wcześniej stosowanego jako lek stymulujący wymioty, są nudności i wymioty. Ponieważ do zadziałania tego leku praktycznie nie jest potrzebna stymulacja seksualna, lek ten ma wielu przeciwników. Jego skuteczność jest znacznie mniejsza niż inhibitorów fosfodiesterazy. Leczenie drugiego rzutu Iniekcje do ciał jamistych i metoda MUSE Od około 20 lat trwają próby leczenia zaburzeń wzwodu lekami podawanymi bezpośrednio do ciał jamistych.

Stosowano do tego celu papawerynę, fentolaminę lub fenoksybenzaminę, a także syntetyczną prostacyklinę PGE1 alprostadil. Metoda ta polega na wstrzykiwaniu do ciał jamistych np. Metoda ta obecnie jest stosowana coraz rzadziej z powodu bardzo kłopotliwego sposobu podawania leku oraz powikłań priapizm, zwłóknienie ciał jamistych i krwiaki w miejscu wstrzyknięcia.

Rozwinięciem tego sposobu postępowania jest metoda MUSE Medical Uretheral System for Erectionpodekscytowany penisa polega na aplikowaniu alprostadilu bezpośrednio do cewki moczowej, gdzie lek zostaje wchłonięty przez leczenie przeglądów erekcji śluzową i przenika do ciał jamistych, powodując erekcję na drodze zmniejszenia odpływu krwi żylnej i zwiększenia dopływu krwi tętniczej do ciał jamistych. Metoda ta również jest kłopotliwa w zastosowaniu oraz niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia cewki moczowej.

Leczenie środkami pochodzenia naturalnego Na rynku aptecznym OTC dostępne są preparaty pochodzenia leczenie przeglądów erekcji. Najpopularniejszym jest Penigra.

leczenie przeglądów erekcji krem do montażu

Jest to preparat złożony, zawiera wyciągi z owocu cytryńca chińskiego Schizandrae chinensisdrewna Ptychopetalum oleacoides Muira Puamanasion liany Paullinia przyczyny niskiej erekcji u mężczyzn Guaranaowocu palmy Sabal Serenoa repens oraz cynk.

Lek ten jest skuteczny u niektórych pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami erekcji oraz z zaburzeniami popędu płciowego. Leki pochodzenia naturalnego nie powodują jednorazowej poprawy erekcji, ale mogą być skuteczne w długoterminowej terapii jako preparaty wspomagające leczenie podstawowe. We are in the midst of updating our broken link resources to include current and up to date resources for our readers. Our resource links are manually approved allowing us to leczenie przeglądów erekcji a link as a do-follow link as well.

If you may be interested please in being included as a resource on our blog, please let me know. Thanks, Aly.