Montaż automatyki bramowej

Montaż zatrzymany

Kółko pomiarowe — przeznaczone do pomiaru ruchu wolnych elementów obracających się, takich jak np.

montaż zatrzymany

Koło pomiarowe mocuję się za pomocą specjalnego uchwytu z magnesem neodymowym. Czujnik optyczny — przeznaczony do pomiaru ruchu szybko obracających się elementów, jak np.

W celu wykonania pomiaru czujnikiem optycznym należy nakleić odpowiednią liczbę znaczników odblaskowych na element ruchomy. Montaż Jak zamontować aktywator Auto-Hand? Montaż na kurtynie lub barierze świetlnej — do mocowania aktywatora służą znajdujące się w wyposażeniu dobiegometru dwa uchwyty zaciskowe. Na głowicy aktywatora należy zamontować urządzenie do przesłaniania promieni świetlnych składające się z pręta i kawałka elastycznego materiału tzw.

Montaż automatyki bramowej - porady Leroy Merlin

W zestawie znajdują się flagi o różnych kształtach pręta tak, by dało się odpowiednio ustawić cały aktywator względem montaż zatrzymany lub skanera.

Aktywator Auto-Hand należy zamocować montaż zatrzymany obudowie kurtyny lub innym elemencie konstrukcyjnym tak, by po aktywacji głowicy, flaga przesłoniła promień świetlny kurtyny. Kabel aktywatora należy prowadzić tak, aby nie wchodził w strefę działania kurtyny.

Montaż montaż zatrzymany symulacji zadziałania sterowania oburęcznego — aktywator przy tego rodzaju pomiarze może być trzymany w ręce. W tym pomiarze operator naciska jednocześnie ms dwa przyciski urządzenia oburęcznego, ale jeden przycisk jest naciskany poprzez aktywator. Po osiągnięciu punktu SPM głowica odskakuje, symulując zdjęcie dłoni z przycisku. Dla zapewnienia odpowiedniego dystansu należy na aktywatorze zamontować element dystansujący — jak na zdjęciu.

Aktualności

Dzięki zastosowaniu ww. Dodatkowo należy pamiętać o odpowiedniej orientacji aktywatora montaż zatrzymany, by głowica odskakiwała po czy penis wzrasta w całym życiu punku SPM.

Montaż przy symulacji działania elementów sterowniczych — aktywator może być również użyty do symulacji zadziałania elementów sterowniczych powodujących zatrzymanie niebezpiecznego ruchu elementu maszyny. Należy upewnić się, że obwód sterowania nie wprowadza dodatkowych opóźnień w stosunku do innych dostępnych funkcji zatrzymania.

Pomiar tego typu można wykonać wtedy, kiedy nie ma możliwości zmierzenia innych technicznych środków ochrony np. W tym przypadku montaż zatrzymany pamiętać o uwzględnieniu czasu reakcji — np. Aby zapobiec uszkodzeniu elementu sterowniczego zaleca się montaż montaż zatrzymany pośredniczącego z końcówką z filcu. Jak zamontować przekaźnik? Przekaźnik wpina się bezpośrednio w obwód bezpieczeństwa, którego rozwarcie powoduje natychmiastowe zatrzymanie sprzężony penisa ruchu maszyny.

montaż zatrzymany

Podobnie do symulacji działania elementów sterowniczych, pomiar za pomocą przekaźnika można wykonać w sytuacji, kiedy nie ma możliwości zmierzenia innych technicznych środków ochrony np. W tym wypadku również należy pamiętać o uwzględnieniu czasu reakcji — np. Przekaźnik posiada na jednym końcu kabla złączkę do instalacji przewodów obwodów sterowania.

Jak zamontować czujnik linkowy? Enkoder linkowy należy zamontować do statycznego elementu konstrukcji maszyny np.

montaż zatrzymany

Enkoder posiada kółko magnetyczne, które można mocować w dwóch pozycjach 2 otwory w obudowie enkodera. Kółko magnetyczne wystarczająco mocno mocuje obudowę enkodera do elementów stalowych ferromagnetycznych.

Zdarza się jednak, że do dyspozycji dostępne są jedynie elementy aluminiowe. W takiej sytuacji należy użyć uchwytów zaciskowych. Drugi koniec linki również może być mocowany za pomocą magnesu.

Linka zakończona jest metalową zapinką, którą można zamocować do mniejszych, wystających części elementu ruchomego.

montaż zatrzymany

Kierunek pomiaru określamy w menu dobiegometru. Na przykładzie stanowiska montażowego wyposażonego w kurtynę świetlną. Włączamy dobiegometr SafetyMan DT2 i sprawdzamy czy urządzenie jest naładowane.

Mocujemy aktywator z odpowiednio dobraną flagą do obudowy kurtyny patrz: mocowanie aktywatora.

Wyznaczyć miejsce przykręcenia płyty montażowej płyty montażowej wraz ze wspornikiem siłownika do słupa. Trzeba zachować minimalną odległość od podłoża oraz przewidzianą odległość osi pionowej płyty montażowej od osi zawiasów.

Mocujemy enkoder linkowy do stołu stanowiska montaż zatrzymany mocowanie czujnika. Mocujemy koniec linki na elemencie ruchomym patrz: mocowanie czujnika. Przed rozpoczęciem pomiaru należy ustawić w menu P2 Protective Device rodzaj instalowanego urządzenia ochronnego. W przypadku zastosowania kurtyny należy przede wszystkim wskazać jej orientację np.

Orthogonal — prostopadle, Horizontal — poziomo. Następnie należy podać rozdzielczość kurtyny. Powyższe dane mają wpływ na wzór zastosowany do obliczenia bezpiecznego dystansu.

Wykonując pomiar na istniejącej kurtynie nie wprowadzamy dodatkowego opóźnienia Response Time. Opcja dodatkowego opóźnienia pozwala na wprowadzenie fabrycznego czasu reakcji, który spisujemy z tabliczki kurtyny w przypadku użycia przekaźnika wpiętego bezpośrednio w obwód bezpieczeństwa za kurtyną.

Przechodzimy do menu P3 Measurement Setting, gdzie wprowadzamy domyślne parametry pomiaru. Dla nowych maszyn wybieramy normę PN-ENktóra wymusza wykonanie 10 pomiarów. Kierunek ruchu linki oraz sposób określania SPM możemy zmienić w opcjach wykonywania pomiaru. Korzystając z opcji Manual, wybieranej jeszcze przed rozpoczęciem serii pomiarów, konieczne na tym etapie będzie podanie odległości między punktem początkowym a punktem SPM montaż zatrzymany milimetrach.

Montaż automatyki bramowej

Najczęściej rekomenduje się wybór opcji Test Stroke. Wówczas przed rozpoczęciem serii pomiarów należy wykonać test prędkości. Wykonanie testu prędkości zaleca na końcu penisa dla obserwacji zmian prędkości w funkcji pokonanego dystansu. Jednocześnie umożliwi to określenie punktu SPM w celu wprowadzenia go ręcznie jak rosnąć mały penis Manual.

Po ukazaniu się ekranu testu wykonujemy pełny ruch elementem mierzonym. Jeśli wybraliśmy opcję Test Stroke, ukaże nam się ekran do testu prędkości. Jeśli wybraliśmy montaż zatrzymany Manual, wyświetlone zostanie okno do wprowadzenia wartości w milimetrach.

Początkowo pokazana liczba to Upewniamy się, że głowica aktywatora jest naciągnięta, a flaga nie przesłania promieni kurtyny. Ustawiamy mierzony element ruchomy w pozycji początkowej. W tym momencie możemy aktywować ruch elementu maszyny.

montaż zatrzymany

W czasie wykonywania ruchu dobiegometr będzie odliczał dystans montaż zatrzymany punktu rozpoczęcia pomiaru SPM, po jego montaż zatrzymany dobiegometr wyśle sygnał do aktywatora, głowica wykona szybki ruch, a promień świetlny kurtyny zostanie przecięty — układ sterowania maszyny otrzyma sygnał zatrzymania. Od tego momentu rozpoczyna się pomiar rzeczywistego czasu zatrzymania elementu ruchomego. Na ekranie pojawi się wynik pomiaru. W górnym prawym rogu wyświetla się montaż zatrzymany pomiaru oraz numer maszyny, zapala się żółta dioda LED.

Jeśli w tym momencie przerwiemy pomiary klawisz [ESC] drukarka jeśli włączono drukowanie wydrukuje wyniki na rolce papieru. Ta funkcja pozwala na wstępne testowanie zachowania maszyny przed ostatecznym wykonaniem serii 10 pomiarów. Ustawiamy głowicę aktywatora w pozycji początkowej naciągnięcie mechanizmuresetujemy układ bezpieczeństwa, element mierzony ustawiamy w pozycji początkowej.

Wykonywanie pomiarów dobiegu z wykorzystaniem dobiegometru SafetyMan DT2 - RAControls

Maszyna jest gotowa do wykonania następnego pomiaru. Wsparcie W RAControls zapewniamy wsparcie techniczne w zakresie bezpieczeństwa maszynowego zarówno dla producentów maszyn, zakładów produkcyjnych, jak i integratorów systemów automatyki.

Posiadamy kompetencje w zakresie wykonywania raportów z oceny zgodności maszyn z odpowiednimi dyrektywami. Ponadto oferujemy Państwu możliwość przeprowadzenia audytu parku maszynowego, na bazie którego łatwiej będzie odpowiednio zaplanować działania dostosowawcze.